Skip to main content

Table 1 Region, sampling localities, locality numbers, site abbreviations (abbrev.), and coordinates (latitude and longitude)

From: Genetic structure of the Asian Grass Frog, Fejevarya limnocharis (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) of Peninsular Malaysia: a preliminary report

Region Population Locality number Abbrev. Latitude (N) Longitude (E)
Northwest Peninsular Pulau Langkawi, Kedah 1 LKW 6.31346° 99.77410°
  Jitra, Kedah 2 JIT 6.26008° 100.41717°
  Lembah Bujang, Kedah 3 LBG 5.73709° 100.41437°
  Sedim, Kedah 4 SED 5.49962° 100.62954°
  Ulu Paip, Kedah 5 ULP 5.39229° 100.66593°
  Sungai Burung, Penang 6 SBG 5.33592° 100.22379°
  Sungai Acheh, Penang 7 SGA 5.12341° 100.42055°
  Bukit Panchor, Penang 8 BPR 5.15224° 100.53479°
  Kuala Kangsar, Perak 9 KK 4.76851° 100.93929°
  Pusing, Perak 10 PUS 4.49405° 101.01008°
  Langkap, Perak 11 LKP 4.06534° 101.14691°
Central west Peninsular Sabak Bernam, Selangor 12 SBK 3.67576° 100.98998°
  Tanjong Karang, Selangor 13 TJG 3.42258° 101.17671°
  Kepong, Kuala Lumpur 14 KEP 3.23599° 101.63449°
East Peninsular Kubang Kerian, Kelantan 15 KBG 6.10020° 102.28502°
  Besut, Terengganu 16 BST 5.61088° 102.51926°